Apr 12, 2011

peliknye


peliknye.kejadiyan ini di Mekah.di atas Ka'abah.ini apa yang kat atas Ka'abah adakah Malaikat atau lain sunguh pelik kan

0 comments:

Post a Comment