Aug 15, 2011

KAKI ANEH

Kita harus bersabar dan bersukur kerana masih ada kaki.Kaki ialahanugerah yang paling penting sama dengan mata kalau kita tidak ada kaki kita tidak boleh berjalan.Jagalah kaki kita

0 comments:

Post a Comment