Apr 12, 2011

pasar oya

Mari-mari pergi ke Oya.Kalau pergi ke Oya jangan tidak beli di pasar ini.

0 comments:

Post a Comment